Η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με την περιορισμένη έκπτωση ξένων ζημιών

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση αναγνώρισε πρόσφατα το δικαίωμα των ελληνικών εταιρειών να επωφεληθούν από τις ζημίες μόνιμης εγκατάστασης (υποκατάστημα) της θυγατρικής τους που βρίσκεται σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και να τις αποζημιώσουν για τα κέρδη που προέκυψαν στην Ελλάδα, τη στιγμή που προέκυψε Το

Η θέση αυτή, που εγκρίθηκε στην Εγκύκλιο 2100/2021, αντιπροσωπεύει μια θετική εξέλιξη για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος και θα αξιολογηθεί από τις επηρεαζόμενες εταιρείες με βάση τα συγκεκριμένα γεγονότα της κάθε περίπτωσης.

Μέχρι τον Μάιο του 2021, οι ζημίες που αναφέρονται σε επίπεδο υποκαταστήματος εξωτερικού στην ΕΕ/ΕΟΧ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική μητρική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκατάστημα είχε σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι, η απώλεια μπορεί να θεωρηθεί «σίγουρη».

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς – σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (GITC), στις Εκδόσεις 1088/2016 και 1200/2016 – ζημίες που προκλήθηκαν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός υποκαταστήματος που βρίσκεται στην ΕΕ /Χώρα του ΕΟΧ, χρησιμοποιήστε το για να αντισταθμίσετε κέρδη από ελληνικές πηγές, εάν το ξένο υποκατάστημα συνεχίσει να λειτουργεί.

Το σκεπτικό ήταν ότι οι τελευταίοι είχαν το δικαίωμα να επωφεληθούν από τις απώλειες, οι οποίες ισχύουν για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χώρας δημιουργίας τους. Μόνο «επιβεβαιωμένες» ζημίες λόγω αναστολής υποκαταστήματος εξωτερικού μπορούν να μεταφερθούν στην Ελλάδα προς όφελος, εάν:

  • Καμία έκπτωση για ζημίες στη χώρα εγκατάστασης του υποκαταστήματος. Και
  • Εξάντληση των διαθέσιμων δυνατοτήτων για την εκμετάλλευση των απωλειών στο εξωτερικό.

Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος να αποδείξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

READ  Η Ελλάδα θα ανακάμψει, λέει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στο Capital Link Forum

Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) έστειλε τη γνώμη της στις ελληνικές αρχές [reasoned opinion C (2019) 4841 Final], δηλώνει ότι ο παραπάνω κανόνας είναι ασυμβίβαστος με το δίκαιο της ΕΕ για την ελευθερία της ενσωμάτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η φορολογική μεταχείριση των ζημιών αλλοδαπών θυγατρικών σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1200/2016 της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης δεν σέβεται τη νομοθεσία της ΕΕ, με την αιτιολογία ότι παρέχει περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 27, παράγραφος 4 του GITC, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκμετάλλευση των απωλειών που προκλήθηκαν σε μια χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, μέσω υποκαταστήματος που βρίσκεται εκεί.

Επιπλέον, η ερμηνεία που δίνει η προαναφερθείσα εγκύκλιος διακρίνει τη φορολογική μεταχείριση σε σχέση με την αναγνώριση της φορολογικής ζημίας, μεταξύ Ελλήνων φορολογουμένων κατοίκων και Ελλήνων φορολογουμένων κατοίκων με τουλάχιστον μέρος των ιδρυμάτων τους εγκατεστημένα σε άλλες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ. Ουσιαστικά, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων που προέρχονται από την περιοχή και τα κέρδη που προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ φορολογούνται στην Ελλάδα, η επεξεργασία των ζημιών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό είναι περιορισμένη.

Έχει επίσης κριθεί ότι η ανάγκη πρόληψης της διπλής έκπτωσης για ζημίες σχετίζεται με περιπτώσεις όπου μια χώρα, προκειμένου να αποφύγει τη διπλή φορολόγηση, χρησιμοποιεί τη μέθοδο απαλλαγής για τα έσοδα από υποκαταστήματα του εξωτερικού και όχι τη μέθοδο της πίστωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σκεπτικό πίσω από το κριτήριο “καθορισμένου” είναι να αποτραπεί η διπλή προεξόφληση των ζημιών. Όσον αφορά τους φόρους που καταβάλλονται στο εξωτερικό, η Ελλάδα εφαρμόζει γενικά τη μέθοδο της φορολογικής πίστωσης, η οποία δηλώνει ότι το ξένο εισόδημα φορολογείται επίσης στην Ελλάδα και ότι ο φόρος που καταβάλλεται στο εξωτερικό για το εν λόγω εισόδημα προστίθεται στους τοπικούς φόρους.

READ  Ακούστε τη φωνή σας: Η Άντζελα Βιθούλκας ψηφίζει στις εκλογές του συμβουλίου

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέθοδο της πίστωσης φόρου, δεν υπάρχει κίνδυνος διπλής έκπτωσης για ζημίες. Η εγκύκλιος 2100/2021 ακολουθεί τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ελληνική φορολογική διοίκηση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η άμεση επίδραση αυτής της εξέλιξης είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες που πραγματοποιούν δαπάνες στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος που ιδρύθηκε μαζί τους, έχουν πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τέτοιες ζημίες κατά τη στιγμή της εμφάνισής τους και να τις αποζημιώνουν για τα κέρδη που προκύπτουν στην Ελλάδα, ενώ το «σταθερό» κριτήριο είναι τώρα καταργήθηκε.

Προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να είναι επιλέξιμες για χρήση τέτοιων ζημιών, οι τελευταίες πρέπει να παρακολουθούνται ξεχωριστά για κάθε χώρα στα βιβλία της ελληνικής οντότητας, έτσι ώστε να εντοπίζεται εύκολα η προέλευσή τους (ήδη προϋπόθεση).

Συμπερασματικά, η παραπάνω αλλαγή λύνει το πρόβλημα της αφαίρεσης ζημιών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος, για ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, το αν οι παραπάνω διατάξεις αναφέρονται σε φορολογικές ή λογιστικές ζημίες που προκύπτουν από υποκατάστημα εγκατεστημένο σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ μένει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω.

Ειρήνη Θεοδωροπούλου

Δικηγόρος, EY Greece

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους τους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλα τα υλικά υπόκεινται σε αυστηρούς ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

READ  Αναπληρωτής αξιωματούχος PiS: εθνική καραντίνα - ένας μάλλον υπερβολικός όρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *