Το αρχαίο DNA αποκαλύπτει την προέλευση των πρώτων πολιτισμών της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη

Σκελετός δύο ανθρώπων που ζούσαν στη μέση της Εποχής του Χαλκού και των οποίων τα πλήρη γονιδιώματα ανακατασκευάστηκαν και αλληλουχήθηκαν από την ομάδα της Λωζάνης. Προέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Ελάτη-Λογκκά στη βόρεια Ελλάδα. Πίστωση: Πρακτικά Αρχαιολογίας Κοζάνης, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Ελλάδα. Δρ Γεωργία Καραμέτρου Μντσάιντ.

Οι πρώτοι πολιτισμοί για την κατασκευή τεράστιων ανακτόρων και αστικών κέντρων στην Ευρώπη ήταν πιο γενετικά ομοιογενείς από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την πρώτη μελέτη ολόκληρων ακολουθιών γονιδιώματος που συλλέχθηκαν από αρχαίους αρχαιολογικούς χώρους γύρω από το Αιγαίο. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό κύτταρο.


Παρά τις αξιοσημείωτες διαφορές στα ταφικά έθιμα, την αρχιτεκτονική και την τέχνη, ο μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, ο ελληνικός πολιτισμός στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο κυκλαδίτικος πολιτισμός στα Κυκλαδίτικα νησιά στα μέσα του Αιγαίου ήταν γενετικά παρόμοιοι κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού (5000 χρόνια πριν).

Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά επειδή δείχνουν ότι οι κρίσιμες καινοτομίες όπως η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η χρήση ορυκτών και το έντονο εμπόριο που πραγματοποιήθηκε κατά τη μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού δεν οφείλονταν μόνο στη μαζική μετανάστευση από Ανατολικό Αιγαίο όπως πιστεύαμε προηγουμένως, αλλά και από την πολιτιστική συνέχεια των ομάδων της Εποχής του Λίθου.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι από τη Μέση Εποχή του Χαλκού (4000-4600 χρόνια πριν), άτομα από το βόρειο Αιγαίο ήταν σημαντικά διαφορετικά σε σύγκριση με αυτά της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Αυτά τα άτομα μοιράστηκαν τους μισούς προγόνους τους με ανθρώπους από τις στέπες του Πόντου-Κασπίας, μια τεράστια γεωγραφική περιοχή μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Ουράλ και της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας, και ήταν πολύ παρόμοια με τους Έλληνες της εποχής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα κύματα της μετανάστευσης των ποιμένων από τις στέπες των Πόντων-Κασπίων, ή πληθυσμών βόρεια του Αιγαίου που έφεραν τις στέπες των Πόντων-Κασπίων ως προέλευσής τους, σχημάτισαν τη σημερινή Ελλάδα. Αυτά τα πιθανά κύματα μετανάστευσης προηγούνται της εμφάνισης της παλαιότερης τεκμηριωμένης ελληνικής μορφής, υποστηρίζοντας θεωρίες που εξηγούν την εμφάνιση Πρωτο-Ελληνικών και την ανάπτυξη ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στις στέπες της Ανατολίας ή του Πόντου-Κασπίας.

Η ομάδα πήρε δείγματα από καλά διατηρημένα σκελετικά κατάλοιπα σε αρχαιολογικούς χώρους. Ακολούθησαν αλληλουχία έξι πλήρων γονιδιωμάτων, τέσσερα και από τις τρεις καλλιέργειες κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού και δύο από την καλλιέργεια Hildik κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού.

Οι ερευνητές αλληλούχησαν επίσης μιτοχονδριακά γονιδιώματα από έντεκα άλλα άτομα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Ολόκληρη η αλληλουχία γονιδιώματος παρείχε στους ερευνητές επαρκή δεδομένα για να πραγματοποιήσουν δημογραφικές και στατιστικές αναλύσεις σχετικά με το ιστορικό του πληθυσμού.

Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών αρχαίου γονιδιώματος αποτελεί μείζονα πρόκληση, ιδίως λόγω της υποβάθμισης των βιολογικών υλικών και της μόλυνσης από τον άνθρωπο. Η ερευνητική ομάδα του CNAG-CRG έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μέσω της χρήσης μηχανικής μάθησης.

Σύμφωνα με τον Oscar Lau, επικεφαλής της ομάδας Genomics πληθυσμού στο CNAG-CRG, «Αξιοποιώντας τον τεράστιο αριθμό δειγμάτων και ποιότητας DNA που βρήκαμε για αυτόν τον τύπο μελέτης, έχουμε αναπτύξει εξελιγμένα εργαλεία μηχανικής μάθησης για να ξεπεράσουμε προκλήσεις όπως το μειωμένο βάθος κάλυψης, ζημιών και σύγχρονης ανθρώπινης ρύπανσης, Αυτό ανοίγει την πόρτα για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα αρχαία δεδομένα γονιδιωματικής. “

“Η εφαρμογή της βαθιάς μάθησης σε δημογραφικά συμπεράσματα βάσει αρχαίων δειγμάτων μας επέτρεψε να ανακατασκευάσουμε τις προγονικές σχέσεις μεταξύ των αρχαίων πληθυσμών και να συμπεράνουμε αξιόπιστα το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα των μαζικών μεταναστευτικών γεγονότων που χαρακτήρισαν την πολιτιστική μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο. , “λέει η Όλγα Ντόλγκοβα. Μεταδιδακτορικός ερευνητής στην ομάδα Genomics πληθυσμού στο CNAG-CRG.

Η Εποχή του Χαλκού στην Ευρασία χαρακτηρίστηκε από κεντρικές αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και εμφανίστηκε στην εμφάνιση των πρώτων μεγάλων αστικών κέντρων και αρχαιολογικών ανακτόρων. Η αυξανόμενη οικονομική και πολιτιστική ανταλλαγή που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έθεσε τα θεμέλια για τα σύγχρονα οικονομικά συστήματα – συμπεριλαμβανομένου του καπιταλισμού, των εκτεταμένων πολιτικών συνθηκών και της παγκόσμιας εμπορικής οικονομίας.

Αν και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την άνοδο των ευρωπαϊκών πολιτισμών και την εξάπλωση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, οι γενετικές ρίζες των λαών που οδήγησαν τη μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού και η συμβολή τους στους σημερινούς ελληνικούς πληθυσμούς παραμένουν αμφιλεγόμενες.

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να διερευνήσουν ολόκληρα γονιδιώματα μεταξύ της Μέσης Λίθινης Εποχής και της Εποχής του Χαλκού στους Αρμενίους και τον Καύκασο για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προέλευσης της μετανάστευσης στο Αιγαίο και στην καλύτερη ενσωμάτωση των γονιδιωματικών δεδομένων με τα υπάρχοντα αρχαιολογικά και γλωσσικά στοιχεία.


Τα νεολιθικά γονιδιώματα από τη σύγχρονη Ελβετία δείχνουν παράλληλες αρχαίες κοινωνίες


περισσότερες πληροφορίες:
Florian Clemente et al., Η γενετική ιστορία των μεγαλοπρεπών πολιτισμών του Αιγαίου, κύτταρο (2021). DOI: 10.1016 / j.cell.2021.03.039

Πληροφορίες περιοδικού:
κύτταρο

Παρέχεται από το Κέντρο Γονιδιωματικών Κανονισμών

το απόσπασμα: Το αρχαίο DNA αποκαλύπτει την προέλευση των πρώτων πολιτισμών της εποχής του χαλκού στην Ευρώπη (2021, 5 Μαΐου), ανακτήθηκε στις 9 Μαΐου 2021 από https://phys.org/news/2021-05-ancient-dna-reveals-bronze-age .html

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δίκαιη μεταχείριση για σκοπούς ιδιωτικής μελέτης ή έρευνας, κανένα μέρος δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή άδεια. Το περιεχόμενο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

READ  Η Γερμανία υποστηρίζει την Τουρκία στο Αιγαίο εις βάρος της Ελλάδας, σύμμαχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *