Φορολογικές συνέπειες απαλλαγής ωραρίου εργασίας στελεχών στην Ελλάδα

Με την υπουργική απόφαση 90972/15.11.2021 (Β’ 5393), το ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης επέτρεψε το άρθρο 73 παράγραφος 2γ του ν. 4808/2021. Αυτό θέτει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του υπαλλήλου ως στελέχους και με τις οποίες μπορεί να εξαιρεθεί εγκύρως από τα ωράρια εργασίας και την πληρωμή υπερωριών.

Η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων κατηγοριοποίησης ενός ατόμου ως στελέχους θα τον αποκλείσει από τη (μελλοντική) εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι ελληνικές εργατικές αρχές θα έχουν άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο ημερήσιο ωράριο εργασίας των εργαζομένων.

Βασικά κριτήρια

Συγκεκριμένα, ένας εργοδότης θα πρέπει να εγγράφει εργαζόμενους ως στελέχη στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς του Υπουργείου Απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Είτε (α) ασκούν δικαιώματα διαχείρισης σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, είτε (β) εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση σε τρίτους, είτε (γ) είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μέλη διοικητικού οργάνου του εργοδότη, ή (δ) είναι μέτοχοι ή εταίροι που κατέχουν περισσότερο από το 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.
  • Είναι προϊστάμενοι τμημάτων ή μονάδων της εργοδοτικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένη μηνιαία αμοιβή τουλάχιστον εξαπλάσια του κατώτατου εθνικού μισθού. Με σημερινούς όρους, αυτό δεν είναι λιγότερο από 663 ευρώ επί 6 – 3.978 € (4.450 $) μεικτά το μήνα ή 55.692 € ακαθάριστα ετησίως – λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική μισθοδοσία για 14 μισθούς ετησίως.
  • Αμείβονται με συμφωνημένους μηνιαίους μισθούς που δεν υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατώτατου εθνικού μισθού. Με σημερινούς όρους, αυτό δεν είναι λιγότερο από 663 ευρώ επί 8 – 5.304 ευρώ μεικτά το μήνα ή 74.256 ευρώ ακαθάριστα ετησίως.
READ  Ο θρύλος του ΝΒΑ Magic Johnson πλέει στο Ιόνιο Πέλαγος στην Ελλάδα

Ο εθνικός νόμιμος κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από 663 ευρώ μεικτά σε 703 ευρώ μεικτά από τον Μάιο του 2022. Τα προαναφερθέντα κατώτατα όρια αναμένεται να αυξηθούν ανάλογα.

Αναφορικά με την έννοια των μηνιαίων αυτών αποδοχών, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι υποχρεωτικές εθελοντικές παροχές που έχουν καταστεί για τον εργοδότη (παροχές που ο εργοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς), θα λαμβάνονται υπόψη για τα αντίστοιχα κατώτατα όρια μισθού.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε είδους αμοιβή (μηνιαίος μισθός, προμήθειες κ.λπ.) και παροχές, όπως παροχή εταιρικού αυτοκινήτου ή/και κινητού τηλεφώνου και ομαδική ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον και εφόσον έχουν αποκτήσει υποχρεωτική ιδιότητα και είναι χορηγείται ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία, στη συνέχεια θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τακτικών αποδοχών.

Ωστόσο, παροχές που ενδέχεται να τροποποιηθούν μονομερώς ή όταν είναι αβέβαιο εάν θα παρασχεθούν πράγματι στον εργαζόμενο, όπως μπόνους για την επίτευξη ατομικών ή εταιρικών στόχων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός που επιβάλλεται στις συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές (πάνω από εξαπλάσιες ή οκτώ φορές τις νόμιμες αντιστοίχως) αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση του κατώτατου μισθού του υπαλλήλου ως προϊσταμένου. Αυτό αντισταθμίζει την απαλλαγή τους από ειδικές διατάξεις εργατικής νομοθεσίας λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το επίπεδο του μέσου μισθού που καταβάλλεται στη χώρα.

Κύρια σημεία που πρέπει να σημειωθούν

Ο βαθμός στον οποίο μια εταιρεία θα ήθελε να λάβει υπόψη στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος του εκ του νόμου μισθού του εργαζομένου προκειμένου να τηρήσει τα προαναφερθέντα ελάχιστα όρια και να απαλλάξει τον αντίστοιχο εργαζόμενο από τα ωράρια εργασίας και την πληρωμή υπερωριών θα πρέπει να γίνεται προληπτικά και διεξοδικά εξεταστεί.

READ  Η τιμή της μετοχής των υποτροφιών Answear.com έκανε το ντεμπούτο του 25 PLN

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συμπερίληψη ενός επιδόματος στην έννοια του νόμιμου μισθού μπορεί να έχει ως παρενέργεια την υποχρεωτική παροχή αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρους μισθών, καθώς και υψηλότερη αποζημίωση απόλυσης, εάν η εργασία τερματιστεί κατά την κρίση του εργοδότη. .

Μαρία Ρηγάκη

Διευθυντής, ΕΥ

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και τους επαγγελματίες συμβούλους τους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλα τα υλικά υπόκεινται σε αυστηρή τήρηση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *