• Πα. Ιούλ 12th, 2024

Βήματα για την αίτηση Κοινωνικής Ενίσχυσης και Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και ΚΟΤ

Έλεγχος για την ενταξή σας στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πώς να γίνετε δικαιούχοι ή να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών με έξι απλά βήματα

Για να ελέγξετε αν δικαιούστε να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, ακολουθήστε αυτά τα έξι απλά βήματα:

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο σύστημα και επιβεβαιώστε τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σας. Πρέπει επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας, του/της συζύγου σας και των τέκνων σας.

Βήμα 2: Μετά την έγκρισή σας, θα εμφανιστεί ένα έντυπο με τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιλέξτε το ΚΟΤ για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 3: Πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό της ηλεκτρικής σας πρόνοιας και να δώσετε το

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενδεχόμενων ειδοποιήσεων.

Βήμα 4: Αν υποβάλλετε αίτηση για το ΚΟΤ-Α, πρέπει να έχετε ήδη έγκριση για την αίτηση Κοινωνικής Ενίσχυσης και Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Δεν απαιτείται πλέον η ενημερωμένη αίτηση ΚΕΑ του τελευταίου διμήνου. Αρκεί να έχετε μια ενεργή έγκριση αίτησης. Για το ΚΟΤ-Α, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, καθώς έχει ήδη παρασχεθεί στην ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή εγγραφής στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, αν το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, πρέπει να ζητήσετε τη συγκατάθεσή τους μέσω των κωδικών Taxisnet τους, ώστε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία τους από την Αρχή Ανεξάρτητων Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Σε περίπτωση που απαιτείται η συγκατάθεση ενός ατόμου, αναφέρεται σαφώς.

Βήμα 5:

Αφού έχετε λάβει όλες τις απαιτούμενες συγκαταθέσεις από τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας και έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται πληροφορία για το κατά πόσον πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6: Για να γίνετε δικαιούχος, πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Υποβολή Αίτησης”. Εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται επίσης το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης για την τιμολόγηση με το ΚΟΤ που έχετε αιτηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι λόγοι απόρριψης.